เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่


ประกาศงานปริญญาตรี
 
กำหนดการขอโควต้ารายวิชา
ประจำภาค 1   ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2561
วิชาที่เปิดเพิ่ม
1. วิชา ร.350 Section 320001
2. วิชา ร.389 Section 900001
********

 หมายเหตุ ในวิชาเรียนที่มี 2 หรือ 3 กลุ่ม ทางคณะฯ จะดำเนินการจัดสรรกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาเอง


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University