เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่


ประกาศงานปริญญาตรี
 
กำหนดการขอโควต้ารายวิชา
ประจำภาค 2   ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559
 
ประกาศผลผู้ได้รับโควต้า
รอบที่ 2 วันที่ 30  พฤศจิกายน  2559 หมายเหตุ วิชาที่มี 2 Section ทางคณะฯ จะไม่ให้นักศึกษาเลือก Section แต่คณะฯ จะจัด Section ให้นักศึกษา


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University