เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่


ประกาศงานปริญญาตรี
 
กำหนดการขอโควต้ารายวิชา
ประจำภาค 1   ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560
********

 หมายเหตุ ในวิชาเรียนที่มี 2 หรือ 3 กลุ่ม ทางคณะฯ จะดำเนินการจัดสรรกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาเอง


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University