เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่


ประกาศงานปริญญาตรี
 
กำหนดการขอโควต้ารายวิชา
ภาค 1   ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563
********

 หมายเหตุ ในวิชาเรียนที่มี 2 หรือ 3 กลุ่ม ทางคณะฯ จะดำเนินการจัดสรรกลุ่มเรียนให้นักศึกษาเอง


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University