เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่


ประกาศงานปริญญาตรี
 
กำหนดการขอโควต้ารายวิชา
ประจำภาค 2   ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561
ประกาศผลวันที่ 21 ธันวาคม 2561
********
 หมายเหตุ ในวิชาเรียนที่มี 2 หรือ 3 กลุ่ม ทางคณะฯ จะดำเนินการจัดสรรกลุ่มเรียนให้นักศึกษาเอง


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University